Styrelse & Stadgar

 


NUVARANDE STYRELSE

ANNA-LENA ENGSTRÖM - ordförande från 2023-07
KRISTINA LARSON - kassör
LENA ALLANSDOTTER - sekreterare
GUNILLA MELLIN - ledamot
TORBJÖRN PETTERSSON - ledamot
BJÖRN SJÖGREN - suppleant
HANNA EVALDSSON - suppleant

REVISOR
BERNT LIND 

VALBEREDNING
GUNILLA MELLIN - ordinarie
ANNA-LENA ENGSTRÖM - suppleant

 Bild tagen från en konsert till åminnelse av Förintelsen på TeaterStudio Lederman 2018.
På bilden: Semmy Stahlhammer./stadgar-mug_page_1.jpg
/stadgar-mug_page_2.jpg

/stadgar-mug_page_3.jpg

/stadgar-mug_page_4.jpg

/stadgar-mug_page_5.jpg