Om oss

 

Musiker Utan Gränser är en ideell förening som startade 2009, efter ett initiativ av Anna-Lena Engström, då kyrkomusiker i Högalids Församling. Syftet med föreningen är att, med konstnärliga medel, skapa dialoger bortom etniska, kulturella, religiösa och politiska gränser. Föreningen arbetar utifrån tanken att kultur är en väsentlig del av livet hos alla människor och att musik är ett universellt språk som alla kan förstå och bli berörda av. Musik bygger broar, skapar intressanta dialoger, samt ger människor livsbejakande verktyg och inspiration. Forskning visar dessutom att musik gynnar psykosociala egenskaper hos människan, så som ökat lyssnande, större flexibilitet, ökad förståelse och empati.

Musiker Utan Gränser är med i Anna Lindh Foundation och dess nätverk. Anna Lindh Foundation är en mellanstatlig institution, som sammanför det civila samhället och medborgare i medelhavsområdet, för att skapa förtroende och förbättra den ömsesidiga förståelsen.

Det är viktigt att även de med funktionshinder kan ta del av Musiker Utan Gränsers olika projekt. Kontakta oss för information om tillgänglighet - [email protected] eller 073-500 52 69.

         
      Anna-Lena Engström                               Bilden är från en konsert på Musikaliska i Stockholm 2010.Vi som förening vill fortsätta att växa, så vi önskar få in fler medlemmar. Du/Ni behövs! Årsavgiften är 200 kr och vårt bankgironummer är 170-4006. Även körer och andra grupper kan bli medlemmar. Då är årsavgiften 500 kr.

Kontakta oss för mer information: [email protected]